Mobiliteit

Themabijeenkomst: mobiliteit Voetgangers en fietsers krijgen prominentere plek op straat Den Haag zet in het CID de voetganger op nummer één. Gevolgd door de fietser. Dat betekent een andere denkwijze en een andere manier van ontwerpen dan voorheen. En dat in de stad met de meeste auto’s per vierkante meter van Nederland. Veel meer gebieden […]

Voorzieningen

Themabijeenkomst: voorzieningen Meedenken over scholen, sportvelden en huisartsen Hoeveel scholen, bibliotheken, huisartsen, fysiotherapeuten, buurthuizen, sportvelden en theaters komen er in het CID? Voor maatschappelijke voorzieningen in nieuwe wijken zijn modellen beschikbaar om te berekenen wat nodig is. In gemeentetaal: referentienormen. Welke voorziening moet waar komen? Twee sporthallen In het CID komen er 20.500 woningen bij, […]

Groen

Themabijeenkomst: groen Groen verhoogt woningwaarde Met al die ‘verdichting’, ‘concentratie’ en andere namen voor meer hoogbouw, meer mensen en dus drukte, wordt groen des te belangrijker. Niet alleen om het CID aantrekkelijk te houden om er te komen, ook klimaatverandering speelt een rol. Met groen vorm je buffers tegen hittestress en voor opvang van regenwater. […]

Innovatie

Themabijeenkomst: innovatie Innovatie helpt, maar gedrag is bepalend In de plannen voor het CID worden verschillende functies samengebracht rond de drie intercitystations. Daar zitten instellingen en bedrijven dicht bij elkaar om samen aan projecten en vraagstukken te werken en ontmoeten mensen met verschillende kennis, vaardigheden en ervaringen elkaar. Je ziet dit terug in alle moderne, […]