Central Innovation District - dit vindt Den Haag ervan

CID wat is dat?

Central Innovation District (CID) - Economisch hart van Den Haag

Het Central Innovation District (CID) is het gebied tussen en rondom de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Het is het economische hart van Den Haag en de regio en dé plek om te wonen. Nu al werken er bijna 80.000 mensen, studeren er 30.000 studenten en wonen er 45.000 bewoners. Het CID wordt een uitbreiding van het centrum, waar ruimte zal zijn voor woningen, kantoren, maar ook levendigheid, ontmoeting en groen.

In het CID bevinden zich – naast woningen – scholen en universiteiten, grotere en kleinere bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, non-gouvernementele organisaties (ngo’s), innovatieve broedplaatsen en andere organisaties. Met het CID werkt de gemeente samen met de stad aan de ontwikkeling van een gebied dat de economische concurrentie met het buitenland aankan.

Kaart CID deelgebieden Den Haag

Deelgebieden in het CID: Laakhavens / Hollands Spoor, Stationsbuurt, Rivierenbuurt, Schenk, Centraal, Bezuidenhout West, Beatrixkwartier en Laan van NOI.

Participatie

De gemeente Den Haag wil met (toekomstige) bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek om samen de toekomstplannen voor de deelgebieden beter te maken. Het gaat om de plannen voor de omgeving Den Haag Centraal, Laan van NOI, Beatrixkwartier-Utrechtsebaan, Schenk en Laakhavens. Dit doet ze door onder andere tijdens de CID Dagen zoveel mogelijk wensen en ideeën te verzamelen. Dit digitale magazine geeft een indruk van de gesprekken tijdens de CID Dagen. 

Structuurvisie CID

In de Structuurvisie CID beschrijft de gemeente hoe zij aankijkt tegen de ontwikkeling van het gebied tot 2040. Het plan heeft gevolgen voor de ruimte buiten en de nieuwe gebouwen in de verschillende deelgebieden. De gemeente wil dat er samenhang komt in het CID. De investeringen van veel partijen zijn de komende twintig jaar fors.

Het gebied moet een duurzaam, economisch, innovatief, leefbaar en inclusief onderdeel van de stad worden. Met goede bereikbaarheid en internationale aantrekkingskracht. Wonen, werken, recreëren, reizen en winkelen worden gemengd. Er is aandacht voor rust, reuring en ruis. De Structuurvisie is bedoeld om te toetsen of toekomstige plannen en ontwikkelingen passen binnen de visie in de verschillende deelgebieden. Dat kunnen plannen zijn van de gemeente zelf, maar ook van ontwikkelaars, bewoners of bedrijven.

Ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan

Op dit moment maakt de gemeente per deelgebied een plan waarin zij de toekomst van het gebied beschrijft. Zo’n plan heet een ontwikkelvisie. Deze visie is een uitwerking van de structuurvisie van het CID. Ook maakt de gemeente een beeldkwaliteitsplan per deelgebied. Dit plan beschrijft het toekomstige karakter van het gebied. In dit plan staat hoe gebouwen en de omgeving eruit moeten komen te zien. Bijvoorbeeld welke materialen en kleuren gebruikt moeten worden. In de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan lezen we de voorwaarden waaraan projecten in dit gebied moeten voldoen. De gemeente ging tijdens de CID Dagen met mensen in gesprek om zoveel reacties te verzamelen voor deze plannen.

Wonen en werken

Er komen zo’n 35.000 nieuwe mensen in dit gebied. Voor hen moeten er ook voorzieningen komen, zoals winkels, onderwijs, zorg en welzijn. En het moet leefbaar zijn, met plek voor groen, cultuur en ontspanning. Verder komt er veel ruimte voor nieuwe kantoren.

Bereikbaarheid

Er zal meer verkeer komen door de nieuwe woningen en werkplekken. De CID moet wel bereikbaar blijven. Daarom komt de voetganger op één, gevolgd door de fietser en het openbaar vervoer. De auto’s die straks in het gebied rijden, behoren vooral tot het bestemmingsverkeer.

Innovatie

Daarnaast wordt er flink geïnvesteerd in kennis en innovatie van partijen die zijn gevestigd in het gebied, zodat het gebied de concurrentie aankan met andere centra buiten Nederland.

Meer weten?

Skip to content