Central Innovation District - dit vindt Den Haag ervan

Laan van NOI

Participatiebijeenkomst: in gesprek over toekomstplannen omgeving Laan van NOI

Naar een levendige plek

Het gebied rond station Laan van NOI is het kleinste gebied in het CID, maar volgens de gemeente zeker niet minder belangrijk. Dat ligt met name aan het treinstation. Hiervandaan vertrekken dagelijks talloze intercitytreinen. Bovendien kan hier verdere verdichting komen. Ofwel: meer gebouwen. Om de omgeving leefbaarder en aantrekkelijker te maken, moeten er wel veel voorzieningen en functies – zoals winkels en horeca – bij komen. Dit wordt door alle partijen onderschreven. Mensen zien het nut van het combineren van functies.

Vergroenen, verdichten en verbinden, zoals het in de structuurvisie CID heet, zijn belangrijk voor alle plannen. Dus ook voor Laan van NOI. De omgeving heeft afwisseling nodig. Nu staan er rond het station vooral kantoren – niet echt aantrekkelijk buiten werktijden. Een van die gebouwen, het vroegere ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, krijgt een nieuw doel. De plannen zijn in een vergevorderd stadium. De ontwikkelaar wil het pand slopen en er een divers project met hogere torens van maken. SoZa profiteert wanneer de hele omgeving ook een flinke opknapper krijgt. Zo versterken projecten elkaar. Ontwikkelingen hangen met elkaar samen.

Dorps karakter

Het station vormt een soort scheidingswand in de buurt. De gemeente werkt aan plannen om het station en de omgeving te transformeren naar een bruisende plek. Er moeten fietsstallingen komen en een nieuwe spoortunnel. Niemand is hierop tegen.

Omwonenden willen vooral de prettige kenmerken van het gebied behouden. Vooral de mensen uit Voorburg willen dat het dorpse karakter, de bescheiden schaal, niet verloren gaat. Zij maken zich zorgen over de hoogte van de nieuwbouw en de afstand tot de bestaande bebouwing. Ze zijn bang dat de nieuwbouw hun beleving van de wijk verslechtert. Dat zij bijvoorbeeld nog meer in de schaduw komen te liggen. Daarom roepen mensen op om te variëren in hoogtes en de muur van nieuwbouw op plekken te doorbreken.

Wat vindt u belangrijk?

'Aantrekkelijker voor fietsers’

“Vergeet de fietser niet. Bij het station zijn nu niet genoeg rijwielstallingen. Hierdoor staan er overal fietsen langs het station en dat maakt het geen fijne verblijfsplek. Ook zijn er slechts enkele OV-fietsen beschikbaar, dat mogen er veel meer zijn. Het gebied heeft goede fietspaden en -routes nodig. De huidige donkere en smalle tunnel onder het station voelt niet fijn. Het station, en daarbij het voorplein, kunnen veel aantrekkelijker. Winkels maken al een heel verschil.”
Portretfoto Thomas Hood
Thomas Hood
Fietsersbond

Dit brachten mensen in:

“Ik fiets veel door het gebied van mijn huis naar Voorburg. Daar gebruik ik voorzieningen zoals het zwembad, winkels en de tandarts. Ik vind het fietspad op mijn route veel te smal en te druk. Je moet bovendien rekening houden met verschillende snelheden en alertheden. Ook ligt er vaak op maandag glas op het wegdek. Bij het station kom ik eigenlijk nooit.”

“Alle voorzieningen die ik gebruik, bevinden zich aan de Haagse kant. Wat er vooral ontbreekt, is groen.”

“Een park langs een spoor vind ik niet aantrekkelijk. De trein komt langs razen. Je gaat daar niet lekker zitten.”

“Het gebied leeft niet. Er moet meer functiemenging komen. Wat ik mis: wonen, kantoren, supermarkt, een gym, kleinschalige horeca, een drogist.”

“Zorg voor een fijne overgang tussen gebieden.”

“Mensen uit Voorburg maken meer gebruik van de voorzieningen in Bezuidenhout. Maar de bewoners uit Bezuidenhout parkeren in Voorburg.”

“De bestaande fietstunnel onder het station moet breder. Er moeten bij het station winkels komen. Dat lijkt mij voor de hand liggend.”

“Kantoren zijn nodig. Mensen moeten ook in het gebied kunnen werken. Wij hebben als stad grote corporaties nodig. Oude kantoren zijn niet duurzaam en vaak niet geschikt voor ‘het nieuwe werken’. Bedrijven moeten vooruit kunnen, anders trekken ze weg. Het moet een goede mix zijn om een gebied te verlevendigen.”

“Ik kom geregeld bij het station om de trein te nemen. Dus puur functioneel, niet omdat ik het leuk vind om er te zijn. Ik vind de omgeving niet mooi.”

“Den Haag zoekt letterlijk de grenzen op.”

“Ik sta open voor verandering. Ik ben alleen bang voor de schaal van de nieuwbouw en dat pontificaal voor mijn neus. Het project dat op de grens met Voorburg staat gepland, is veel hoger en in your face. Ik wil een ruimtelijk gevoel houden.”

“Minder tunnels. Vooral minder sociaal onveilige tunnels.”

“Zorg voor meer beplanting rondom het stationsgebouw. Meer voor het oog.”

“De kwaliteit van onze wijk Tuinwijk is dat mensen elkaar kennen van gezicht. Mensen zijn niet anoniem. Door de brede straten raast geen verkeer. De bebouwing – veel rijtjeswoningen – is betrekkelijk laag. Het beeld is groen, met details en niet rommelig.”

“Behoud karakter en bouwstijl. Bouw voort op wat er al is.”

“Bouw niet de lucht in. Houd het laag.”

“Veel plekken vind ik onaangenaam en onveilig.”

“Geen bruggetjes.”

“Voor het station is wel een groenstrook, maar hier wordt niet gerecreëerd omdat er drukke wegen langs lopen.” 

“Het station heeft enorm veel potentie.”

“Qua hittestress en klimaatadaptatie is er nog wel wat te halen. Het gebied is heel erg versteend.”

“Denk ook aan groen op gebouwen.”

Wilt u het volledige verslag ontvangen? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.
Meer informatie over het project op Den Haag-Ontwikkelvisie stationsgebied Laan van NOI.

Skip to content