Central Innovation District - dit vindt Den Haag ervan

Groen

Themabijeenkomst: groen

Groen verhoogt woningwaarde

Met al die ‘verdichting’, ‘concentratie’ en andere namen voor meer hoogbouw, meer mensen en dus drukte, wordt groen des te belangrijker. Niet alleen om het CID aantrekkelijk te houden om er te komen, ook klimaatverandering speelt een rol. Met groen vorm je buffers tegen hittestress en voor opvang van regenwater. Ook voor de gezondheid speelt groen een grote rol.

Niet te betalen

In het CID zijn groene ‘boulevards’ ingetekend, zoals bij de Laakhavens. Een soort grachten met bomen en planten erlangs en zitjes voor mensen. Bewoners vrezen echter dat die mooie plannen het uiteindelijk niet halen. “Waarom maak je zulke plannen?”, vraagt een bewoner zich bijna retorisch af. “Zo’n groene loper is niet te betalen.”

Groen wordt vaak gezien als een kostenpost. Of is het ook een investering, bijvoorbeeld in een aantrekkelijke en gezonde omgeving? “Onderzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat zien dat groen de waarde van een woning met twintig procent verhoogt”, merkt een natuurliefhebbende bewoner op. “Denk dus eerst aan het aanleggen van groen en daarna over woningen, dan is het ook meteen aantrekkelijker wonen daar. Mensen zien dan, dat het wat wordt.”

Sturende rol

Ook in de bouw van projecten kun je al rekeninghouden met groen. De Escher Gardens in Laakhaven zijn een voorbeeld: het groen sijpelt over het gebouw naar beneden. Iemand verwijst ook naar het dakpark aan de Vierhavenstraat in Rotterdam. “In Rotterdam zijn ze veel verder daarin. Wanneer kan dat nou ook in Den Haag?” Maar het is aan particuliere projectontwikkelaars in hoeverre ze groen meenemen in hun ontwerp. Bewoners zien daar een meer sturende rol voor de overheid.

Gezamenlijk groen, ontmoetingsgroen, recreatiegroen; alles komt voorbij. Maar laat de gemeente eerst maar zorgvuldig omgaan met het groen dat er nu is, deelt iedereen de mening. “Kappen met kappen, zou ik zeggen!”

Wat vindt u belangrijk?

Wilt u meer informatie of het volledige verslag ontvangen? Stuur dan een e-mail naar cid@denhaag.nl.

Skip to content