Central Innovation District - dit vindt Den Haag ervan

Voorzieningen

Themabijeenkomst: voorzieningen

Meedenken over scholen, sportvelden en huisartsen

Hoeveel scholen, bibliotheken, huisartsen, fysiotherapeuten, buurthuizen, sportvelden en theaters komen er in het CID? Voor maatschappelijke voorzieningen in nieuwe wijken zijn modellen beschikbaar om te berekenen wat nodig is. In gemeentetaal: referentienormen. Welke voorziening moet waar komen?

Twee sporthallen

In het CID komen er 20.500 woningen bij, daarin komen 40.000 inwoners. De referentienormen voor een sporthal zijn één per 22.000 inwoners. Dus zouden er bij de komst van 40.000 inwoners twee sporthallen moeten komen en 49 speelplekken. Met dat aantal inwoners zijn er ook 17 huisartsen nodig en 35 fysiotherapeuten. Die huisartsen willen niet allemaal een eigen praktijk, en dus wordt er gedacht aan vijf clusters, vertelt beleidsadviseur Paul Kersten van de gemeente Den Haag.

Bij zorgvoorzieningen zoals een huisarts maakt de gemeente afspraken met projectontwikkelaars om ruimte vrij te houden in de plint (het onderste gedeelte) van gebouwen. Dat komt ook in het bestemmingsplan te staan. Een bewoner is daar blij mee, maar heeft haar twijfels over de prijs die een projectontwikkelaar vraagt voor die ruimte. En of die huisartsen sowieso zullen komen… “Het is nu een crime om een huisarts te vinden in Den Haag.”

Scholen

De nieuwe buurt zal volgens de referentienormen ongeveer 3,5 nieuwe basisschool nodig hebben. Dat is uit te voeren door uitbreiding van de Jan van Nassauschool en eventueel de verplaatsing van de Meester Schabergschool naar het CID. En er komt een onderdoorgang naar de Schilderswijk. Daar komt door vergrijzing schoolruimte vrij. De kinderopvang krijgt een plek bij de scholen.

Op gebied van cultuur is er al genoeg in Den Haag Centrum. Er is een bibliotheek in de Theresiastraat, om die voor de groei te ontlasten wordt er ingezet op een extra in Mariahoeve. In de ring rond het CID wordt cultuur uitgebreid, met bijvoorbeeld een extra zaal in Het Paard. Elke wijk krijgt een eigen welzijnsvoorziening. Dat kan een jeugdhonk worden, een soort studentensociëteit of juist een plek voor ouderen.

Weinig nieuwe sportvelden

Er zijn weinig sportvelden in het huidige CID-gebied. En er is ook niet veel gepland. Door sportvelden net buiten het CID te voorzien van kunstgras, kun je snel extra sportvelden maken, maar dat leidt tot kritiek van deelnemers. “Kunstgras is helemaal niet milieuvriendelijk.”

Mogelijkheden zien bewoners wel voor sport op het water. Voor hockey kan een blaashal worden neergezet. Wellicht komt in de Binckhorst een zwembad. Op de tramremise is ruimte voor twee rugbyvelden. Kersten: “Er moet nog veel onderzocht worden.” Het roept een reactie op van een bewoner: “Als er in het CID geen plek is om te sporten of te zwemmen, zorg er dan voor dat die voorzieningen buiten het CID goed per ov bereikbaar zijn.”

Wat vindt u belangrijk?

‘Hoe kom je bij voor- zieningen buiten de wijk?’

“Ik heb geen auto en geen rijbewijs. Ik reis daarom veel met het openbaar vervoer. Dus dat is voor mij belangrijk. De bereikbaarheid van voorzieningen buiten de wijk, daar gaat het mij hier om. Zeker als dit gebied autoluw wordt. Daarnaast zwem ik veel. Ik hoop dat er in het CID meer zwemmogelijkheid komt, omdat er op dit moment in Den Haag weinig beschikbaar is voor banenzwemmen. En beweging is belangrijk.”
Evertjan van de Kaa
Bewoner

‘Ze vergeten raamprostitutie’

“Raamprostitutie wordt verkocht als een voorziening; alsof het een bushalte is. Ik zie er niets over terug in de plannen, terwijl we de grootste prostitutiestraat van Nederland hebben. Het is net Madurodam, maar zonder verkeersplekken. Het ligt net buiten het CID, maar neem het mee in je data, bijvoorbeeld het aantal verkeersbewegingen. Dat willen ze niet, want ze zitten met de privacy van bezoekers. Ik vind het jammer dat ambtenaren de stad niet in lijken te durven. Er wordt niet met bewoners gepraat.”
Marieke de Jong
Bewoner

‘Net buiten het CID zijn al veel voorzieningen’

“Voorzieningen op zich zijn niet het belangrijkste. Woningen, daar gaat het mij om. Dat we heel erg veel woningen neerzetten. In heel veel gebieden net buiten het CID zijn namelijk al veel voorzieningen aanwezig op het gebied van cultuur, sport of zorg. Dat huisvestiging voor zorg gefaciliteerd wordt is goed, maar de mensen vinden die zich hier willen vestigen – denk aan huisartsen en fysiotherapeuten – is misschien wel een grotere uitdaging.”
Georg Huppertz
Bewoner

Dit brachten mensen in:

“Er zijn veel activiteiten voor bewoners die in de avond plaatsvinden: bridge, klaverjassen. Daar is een zaaltje voor nodig. Misschien kan het zo worden georganiseerd dat ruimtes die overdag worden gebruikt door bedrijven of andere instellingen ’s avonds voor bewoners beschikbaar zijn.”

“Thuiswerken en flexibel werken neemt toe. Zorg voor ruimte waar mensen kunnen afspreken en bedrijven kunnen vergaderen. Dat sluit ook aan bij de behoefte van Universiteit Leiden en andere opleidingscentra.”

“Ik weet niet wat de planning is voor grote gebouwen, maar misschien kunnen op de daken sportvelden, zoals tennisbanen, worden gerealiseerd.”

“Het Huijgenspark is onlangs helemaal gerenenoveerd. Dat park wordt door hele buurt gebruikt. Als je zo vergroent, en je luistert naar de buren, dan geeft dat veel kwaliteit aan de buurt.”

“Als we het toch over groen hebben: combineer dat met sportmogelijkheden. De plannen die er nu staan – Cruyffcourts, kunstgras – zijn allemaal versteend.”

“Ik kan me voorstellen dat rond Hollands Spoor, met veel studenten, een ander soort welzijnsvoorziening nodig is dan in een wijk met meer ouderen.”

“De voorzieningen moeten niet alleen op studenten gericht zijn. In bijvoorbeeld Laakhaven-West wonen niet alleen studenten. Dat is echt een gemengde wijk.”

“Waarom wordt het Laaktheater uit de wijk gehaald? Het komt op een centrale plek in het projectgebied terug, maar het zou zonde zijn als het uit onze wijk verdwijnt. Het is van ons.”

“Voor sport komt geen plek, daarvoor moeten mensen straks naar Mariahoeve. Terwijl er dadelijk meer mensen zijn dan nu. Er is in de plannen geen rekening gehouden met het tekort aan sportlocaties.”

“Leuk dat je in een gebied zorg en welzijn plant, maar als je het aan projectontwikkelaars overlaat gaan die voor de hoogste prijs. Dan kun je het wel vergeten dat er huisartsen komen. In Bezuidenhout zitten drieduizend mensen zonder huisarts. Je kunt ook aan incentives denken om ze aan te trekken. Maar dat zeggen we al jaren.”

“Projectontwikkelaars willen graag bouwen. Als gemeente kun je dan toch eisen stellen ten aanzien van huisvesting van zorgvoorzieningen? Ik ben bang dat straks gezegd wordt: Het is niet gelukt, we kijken of het in het volgende project kan.”

“Op de kaart van de gemeente van wat er aan voorzieningen is, klopt veel niet. Zo staan er huisartsen op die misschien op dat adres staan ingeschreven, maar er geen praktijk hebben. Waarom hebben jullie niet met bewoners gesproken voordat je zo’n kaartje maakt.”

“Ik zie horeca ingetekend, maar wordt dat kwaliteit of snack? Er zit al veel vettigheid daar. Zet er iets gezonds neer.”

Wilt u meer informatie of het volledige verslag ontvangen? Stuur dan een e-mail naar cid@denhaag.nl.

Skip to content